Informationer

 

NÆRUM FISKEKLUB klublokaler
Skovlyskolen
Borgmester Schneidersvej 40
2840 Holte

Telefon 4030 0797 (Kasserer – Thomas Fox Maule)
mail: kasserer@nf67.dk

Bestyrelsen

Referater generalforsamlinger

Kontingent til Nærum Fiskeklub betales via Nets Betalingsservice. Opkrævning sker direkte fra Fiskeringen og klubkontingent videresendes herefter til klubben.

Årskontingent udgør pt. kr. 605. For dem får du adgang til at fiske på alle Fiskeringens fantastiske faciliteter.

Indmelding kan ske her: Fiskeringen